EN | BG

Обръщение на Председателя

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ КОЛЕГИ,
 
Упражнявана от древността, развивана и надграждана във времето, пластичната хирургия днес притежава уникални възможности и огромен потенциал.
Макар все още неправилно разпознавана и възприемана само като хирургия за красота и подмладяване, пластичната хирургия е тази медицинска специалност, която лекува обезобразяващите вродени лицеви аномалии, животозастрашаващите  изгаряния, дефектите и деформациите на човешкото тяло с различен произход. Наред с това, използвана по индикации и извършена професионално, една естетична корекция на несъвършена област от тялото, може да повиши самочувствието и допринесе за успешната лична и социална реализация на конкретния пациент.
От създаването й преди по-малко от две десетилетия, БАПРЕХ извървя нелек път и благодарение на усилията на предходните ръководства, получи признанието на нашата медицинска общност и международните организации на пластичните хирурзи.
За мен e висока чест да получа доверието на колегите си и да бъда избран за Председател на БАПРЕХ, което се случи на проведеното през м. юни 2016 г. Общо събрание. Приех поста с респект към постигнатото и с амбицията да работя в полза на започнатите добри инициативи и промоцията на нови идеи и проекти, в името на високото качество на пластичната хирургия и безопасността на нашите пациенти. 
За съжаление, някои ограничения на професионалната среда в държавните здравни заведения, предимно икономически, често поставят на изпитание професионализма на пластичния хирург. В тази насока, БАПРЕХ ще продължи да участва активно в междуинституционалните взаимотношения за подобряване на условията на работа. Наред с приноса на Асоциацията за продължаващото медицинско образование, чрез редовно провеждани научни срещи, конференции и фирмени презентации на иновативни продукти и технологии, Асоциацията е готова да съдейства и за осъвременяване на програмите за образование и обучение по специалността.
Чрез страниците на сайта на БАПРЕХ ние ще ви държим информирани за факти и новости в областта на пластичната хирургия, както и за предстоящи форуми, научни срещи и събития. В направлението “Пластични хирурзи” настоящите и бъдещи наши пациенти могат да намерят професионалните данни за контакт с дипломираните специалисти по пластична хирургия, членове на БАПРЕХ. Принадлежността към БАПРЕХ е гаранция за придобита квалификация, което е първото и най-важно условие за постигане на добри резултати.
 
Доц. д-р Даниел Янков, д.м.
Председател на БАПРЕХ

 

Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS