EN | BG

За нас

Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия е създадена през 2000г. Тя обединява дипломирани специалисти по пластична хирургия от цялата страна.
Дейността на Асоциацията е насочена в различни направления. Основната цел е осигуряването на качествени и безопасни услуги във всяка от главните подобласти на специалността – реконструктивна хирургия, естетична хирургия и лечение на термични поражения чрез спазването на правилата за добра медицинска практика.
БАПРЕХ се стреми да информира най-пълно пациентите относно същността, ефекта, усложненията, опасностите и рисковете при различните пластично-възстановителни и естетични операции, както и да им съдейства при избора на пластичен хирург.
Освен това, Асоциацията координира и подпомага дейността на пластичните хирурзи в България, за осъществяване на което работи в тясно сътрудничество с  МЗ, БЛС и НЗОК.
Асоциацията взима отношение към проблемите на специалността и изготвя становища по тях, чрез различни форуми допринася за повишаване на квалификацията на своите членове, съдейства при изготвянето и усъвършенстването на програмите за специализация и квалификация на лекарите.
 
 
Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS