EN | BG

За нас

Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия е създадена през 2000г. В нея членуват само дипломирани специалисти по пластична хирургия. Основна цел на организацията е осигуряването на качествени и безопасни услуги във всяко от направленията на специалността – реконструктивна хирургия, естетична хирургия и лечение на термичната травма.  
БАПРЕХ координира и подпомага дейността на пластичните хирурзи в България, за което работи в тясно сътрудничество с  МЗ, БЛС и НЗОК.  Изготвя становища по проблемите на специалността, организира научни срещи и събития с оглед  повишаване на квалификацията на своите членове, съдейства при изготвянето и усъвършенстването на програмите за специализация и квалификация на лекарите. Информира обществото относно същността, ефекта и рисковете при различните пластично-възстановителни и естетични операции.
БАПРЕХ е член на редица международни организации по пластична и естетична хирургия и участва в съвместни научно-образователни проекти, обучения и консесусни срещи по проблемите на специалността. Ежегодно организира три научни събития, които са отворени за участие на лекари, студенти и медицински специалисти с интереси в пластичната хирургия. От 2017г. БАПРЕХ провежда годишен конкурс за най-добър доклад от специализанти с парична награда за участие в международна форма на обучение и образование по ПВЕХ. С разностранната си вътрешна и международна дейност, асоциацията се стреми да поддържа съвременно ниво и високо качество на медицинските услуги в обхвата на специалността.  
 
 
Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS