EN | BG

Органи на асоциацията

 
Управителен съвет
 
Председател – доц. д-р Даниел Янков, тел.: 0884741262; е-mail: yankovplastics@gmail.com
Зам. председател – доц. д-р Роман Романски, тел.: 0887512579, е-mail: r.romansky@gmail.com
Секретар по научната дейност - проф. д-р Юрий Анастасов, тел.: 0898421418, е-mail: yanastassov@gmail.com
Секретар по организационните въпроси – д-р Живко Димитров, тел.: 0878879696, е-mail: ruseplasticsurgery@gmail.com      
Касиер -  д-р Виолин Петров,  тел.: 0888700469, е-mail: viamedica@abv.bg
 
Научна  комисия:
 
Председател - проф. д-р Ю. Анастасов;
Членове -  доц. д-р М. Аргирова, доц. д-р Й. Заякова
 
Етична комисия:
 
Председател - доц. д-р Вл. Василев;
Членове - д-р Р. Хатър, д-р Н. Пашалиев
 
Ревизионна комисия:
 
Председател - доц. д-р Д. Евстатиев
Членове – д-р С. Милев, д-р К. Янев
 
Национален делегат в  ICOPLAST - доц. д-р Роман Романски
Национален делегат в ЕSPRAS – проф. д-р Юрий Анастасов
Национален делегат в ISAPS – доц. д-р Йоланда Заякова
Национален делегат в EBA – доц. д-р Мая Аргирова
 
 

 

Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS