EN | BG
Резюмета на доклади, които ще бъдат представени на срещата на БАПРЕХ - 13 февруари 2016г

Резюмета на доклади, които ще бъдат представени на срещата на БАПРЕХ - 13 февруари 2016г

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧРЕЗ ЕКСПАНЗИЯ: ПРЕГЛЕД И ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ НА ЕДНА ЛЕЧЕБНА СТРУКТУРА 
Д. Янков, Й. Заякова
 
Кожната експанзия е методика с доказана полезна стойност за реконструкции с тъкани от съседство на дефекти или деформации на тялото. При правилно подбрани пациенти, използването на експандери има предимства пред други алтернативи. Техниката е метод на избор за възстановяване на окосмяването на скалпа при дефекти на капилициума с различен произход. Експанзията се използва широко и във възстановителната хирургия на женската гърда. В настоящото съобщение се обсъждат принципите на тъканната експанзия, индикациите, предимствата, недостатъците, рисковете и усложненията при нейното приложение. 
 
 
Съчетания на методи за лечение на гигантски пигментни невуси с кожна експанзия и кожна експанзия при лечение на друга патология 
Ю. Анастасов
 
Лечение и етапни резултати на случаи с гигантски пигментни невуси с обсъждане на ограниченията на метода, както и някои от приложенията на кожната експанзия при друга патология. Представени са случаи с гигантски невуси лекувани в продължение на години чрез итеративни ексцизии и кожна експанзия. Обсъжда се възрастта, при която е възможно да се постигне значителна ексцизия без експанзия, както и условията за успешно провеждане на експанзия. Необходимостта от проследяване на случаите и допълнителните интервенции в различните възрастови периоди  е сходна с тази при лицевите аномалии, затова е логично да има диспансерно наблюдение на тези пациенти.  
Представят се и случаи от друго естество, при които е използвана кожна експанзия, както и случаи при които итеративните ексцизии и местната пластика или съчетани методи са постигнати сходни резултати . 
 

 

Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS