EN | BG
График на редовните срещи на БАПРЕХ през 2017г.

График на редовните срещи на БАПРЕХ през 2017г.

I-ва годишна среща - 4 февруари, гр. София, домакин организатор - доц. Мая Аргирова

Тема: Грешки в лечението на изгарянията.  Лечение на остри и хронични мекотъканни дефекти от различен произход.

 

II-ра годишна среща  -  8 април, гр. Велико Търново,  домакин организатор - д-р Станимир Георгиев

Тема: Реконструкции на крайниците.

 

III-та годишна среща - 17 юни,  гр. Пловдив - домакин организатор д-р Красимир Янев

Тема: Естетична хирургия.

 

IV-та годишна среща - 7 октомври, гр. Варна - домакин организатор д-р Николай Пашалиев

Тема: Усложнения в ПВЕХ. Образование и обучение по ПВЕХ. Вария.

Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS