EN | BG
III годишна научна среща на БАПРЕХ

III годишна научна среща на БАПРЕХ

На 17.06.2017 г., в хотел Landmark Creek, гр. Пловдив, ще се проведе III годишна научна среща на БАПРЕХ.

 

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

​9:30 – 9:45  Приложение на автоложната мастна трансплантация самостоятелно или като довършителен метод в хирургичната терапия – Р. Хатър , К. Гигов , Ю. Анастасов 

9:45 – 10:00  Ендоназална редуктивно-реконструктивна ринопластика - Д. Янков
 
10:00 – 10:15  Използване на капсулно ламбо при  малпозиция на импланта след аугментационна мамопластика - Н. Тютюнджиев, Ж.  Димитров, К. Тонев
 
10:15 - 10:30  Възможности и ограничения за комбиниране на различни интервенции в една анестезия - Юрий Анастасов
 
10:30 – 11:15 Кафе пауза и посещение на щанда на фирма „Хелт Хармони“
 
11:15 – 13:00 Заседание на БАПРЕХ
 
13:00 - Обяд
 
 
РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ
 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА АВТОЛОЖНАТА МАСТНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ КАТО ДОВЪРШИТЕЛЕН МЕТОД В ХИРУРГИЧНАТА ТЕРАПИЯ
 
Р. Хатър , К. Гигов, Ю. Анастасов
 
В настоящият доклад авторите представят клинични случаи от естетично и реконструктивно естество на Отделението по пластична и краниофациална хирургия, към УМБАЛ „Св. Георги”, при които методът автоложна мастна трансплантация е използван самостоятелно, в съчетание или като довършителен елемент в хирургичната терапия. В представения клиничен материал, независимо от изходните индикации  /естетични или реконструктивни/, техниката е приложена с цел подобряване естетичния вид на пациентите. 
Докладът поставя на обсъждане предимствата и недостатъците на автоложната мастна трансплантация според индикациите, значението на реципиентната зона и нейните анатомо-физиологични лимити, както и изборът на най-правилния момент за приложението й при съчетанието с други методи. 
 
 
ЕНДОНАЗАЛНА РЕДУКТИВНО-РЕКОНСТРУКТИВНА РИНОПЛАСТИКА
 
Д. Янков
 
Военномедицинска академия – София, МБАЛ – Варна, Катедра Хирургия, Клиника по термична травма, пластична, възстановителна и естетична хирургия; Медицински център „Дивна“ – Варна
 
Преобладаващият контингент от пациенти за първична естетична  ринопластика се интересува от отстраняване на носна гърбица или намаляване на размерите на целия нос. В продължение на близо един век, процедурата е извършвана по техниката на Joseph, която се отличава с опростена, композитна резекция на наднормено развити структури. От позицията на съвременното ниво на развитие на ринопластиката, тази операция има единствено историческо значение. Днес, хирургичното поведение при носове с протрузия на костно-хрущялния свод или с цялостна хиперплазия на структурните му елементи има компонентна насоченост и се базира на приложение на комплекс от методи, съхраняващи структурната и функционална устойчивост на носа. Авторът представя кратък видеозапис на базисните етапи на ендоназалната редуктивно-реконструктивна ринопластика при хиперплазия на външния нос. Обсъждат се индикациите и контраиндикациите за приложение на техниката, както и нейните предимства и недостатъци. 
 
 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПСУЛНО ЛАМБО ПРИ  МАЛПОЗИЦИЯ НА ИМПЛАНТА СЛЕД АУГМЕНТАЦИОННА МАМОПЛАСТИКА 
 
Н. Тютюнджиев, Ж. Димитров, К. Тонев
 
Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия. УМБАЛ Медика, гр. Русе
 
Сравнително често усложнение на аугментационната мамопластика е мигриране на импланта под инфрамамарната гънка, което определя висок стоеж на ареоло-мамиларния комплекс. В литературата са описани различни хирургични техники за корекция на това състояние, сред които използване на капсулата на импланта като поддържаща структура. При нея вместо да се ексцизира капсулата, тя се отпрепарира, оформя се ламбо и се фиксира към гръдната стена на желаното ниво. Тъканта, от която е изградена капсулата, е достатъчно здрава и васкуларизирана, за да издържи тежестта на импланта. Така оформеният джоб образува „прашка” с най-голямо напрежение далеч от линията на фиксация.  Считаме, че тази техника може да бъде приложена и в други случаи.
 
 
ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА КОМБИНИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ В ЕДНА АНЕСТЕЗИЯ
 
Ю. Анастасов
 
Представяме анализ на случаи, при които има индикации за съчетаване на няколко интервенции в една анестезия, както и предупреждение за съчетания, при като рискът за неудовлетвореност от страна на пациента е висок. Загубените дела на лекари са най-често при такива случаи на съчетания на интервенции в една анестезия и поради това смятам, че темата е актуална и полезна за обсъждане.
Съчетаването на няколко интервенции в една анестезия ни задължава да представим  отделни информирани съгласия за всяка процедура, както  и обобщение за крайното предстоящо събитие с една или повече интервенции при конкретния пациент.  
Ще се представят случаи с едни или други съчетания (цервикофациален лифтинг с блефаропластика и липофилинг; ринопластика с ментопластика, липосукции с абдоминопластика, мамапластики с липоскуции и др). Ще направим анализ за отдиференциране на добрите от лошите идеи за съчетания. 
 
 
 
Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS