EN | BG

Информация за срещите с адвокат Оливие Ометр по делото “PIP”

На 09.12.2017 от 14:00ч. в гр. София, парк хотел Витоша (студентски град) и на  10.12.2017 от 14:00ч.в гр. Бургас, хотел 

Аква, ще се проведе среща с адвокат Оливие Ометр (Olivier Aumaitre) във връзка с делото “PIP” .

Необходима е предварителна регистрация на заинтересованите пациентки в сайта pip.patients.bg@gmail.com

Допускът в залите ще се извършва срещу лична карта.

Желателно е присъствието на ангажираните лекари.

Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS