EN | BG

III-та годишна научна среща на БАПРЕХ 02.06.2018г., х-л Фламинго, кк. Албена

ПРОГРАМА

 

НА III-ТА ГОДИШНА СРЕЩА НА БАПРЕХ 2018г

2 ЮНИ, Х-Л ФЛАМИНГО, кк АЛБЕНА

 

I Научно заседание

 

Тема: Ринопластика

 

09:00 – 09:30  Фирмена презентация

Корекция на нос с органични филъри Neauvia Organic. Dr. Ana Maria Oproiu, Букурещ, Румъния

09:4010:00 Късни резултати от ринопластика. Ю. Анастасов

10:0510:20  Компонентна редукция на костно-хрущялната протрузия на носния свод: принципи, техника, проблеми. Д. Янков

10:20– 10:35 Реконструкции на криловидните хрущяли: ключ към естетиката на върха на носа. Д. Янков

10:45– 11:15 Кафе пауза

11:15 – 11:25  Пластично възстановяване при мекотъканни дефекти на носа с различен произход: анализ на резултатите от лечението на 17 пациенти

Б. Валериев, Д. Янков, Й. Заякова, Н. Пашалиев,

11:30 – 11:40  Varied procedures of post MOHS nasal reconstruction. Monica Marcean, Манчестър, Англия

11:30 - 11:45 Prognostic outcome in patients within appropriately biopsied malignant melanoma. Monica Marcean

 

II Заседание на БАПРЕХ

12:00 – 13,30

1.    4-та Национална конференция.  Г-жа Веска Илиева, Турекспо

2.    Лечебни алгоритми.

3.    Разни.

 

13:30 – Обяд

 

Резюмета на доклади

 

КЪСНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РИНОПЛАСТИКА

Ю. Анастасов

Опит за проследяване и анализ на късни (над 5 години) резултати от естетични и реконструктивни ринопластики, като се използвани различни форми за контакт с пациентите.

От около 900 ринопластики извършени от нас от 1995 до 2013 година . Намерени са данни за резултати при една част от случаите .   

Прави се анализ на стабилността и еволюцията на резултата, броят на реоперациите, удовлетвореност на пациентите и субективността в оценката.

 

 

КОМПОНЕНТНА РЕДУКЦИЯ НА КОСТНО-ХРУЩЯЛНАТА ПРОТРУЗИЯ НА НОСНИЯ СВОД: ПРИНЦИПИ, ТЕХНИКА, ПРОБЛЕМИ

Д. Янков

МЦ „Дивна“ Варна

Предложеното от Berkowitz през 1996г. компонетното разделяне на костно-хрущялния свод на носа за корекция на фронтална протрузия, получи широко признание от международната общност на ринопластиците през последните две десетилетия. Ние използвахме техниката повече от 10г. при над 200 пациенти. На база субективна оценка на пациента и измерени промени в антропометричните показатели,  отчитаме добри функционални и естетични резултати.  Най-честият нежелан ефект на методиката са неравностите в ключовата зона.  Представяме видеозаписи на техниката при ендоназален и външен  достъпи. Основан на анатомичен принцип, компонентният подход към костно-хрущялния свод на носа осигурява възможности за проблемно насочени хирургични действия и висока степен на безопасност за пациентите с обсъжданата деформация.

Ключови думи: костно-хрущялен свод на носа, фронтална протрузия, компонентна редукция

 

РЕКОНСТРУКЦИИ НА КРИЛОВИДНИТЕ ХРУЩЯЛИ: КЛЮЧ КЪМ ЕСТЕТИКАТА НА ВЪРХА НА НОСА

Д. Янков

МЦ „Дивна“ Варна

Сложната форма, участието в структурната опора на върха и ноздрите, честата асиметрия и специфичната свързаност с покривните тъкани, поставят трудности при хирургичните реконструкции на криловидните хрущяли на носа. Настоящото съобщение има за цел да представи различни ексцизионни, графт и шевни техники за изменения във формата, размерите, релефа и стабилността на криловидните хрущяли, с оглед подобряване естетичния изглед на върха на носа. Дефинират се индикациите за приложение на ендоназален или външен достъпи в съответствие с естеството на деформацията и избрания оперативен метод. Представят се и се анализират лоши резултати и усложнения след хирургия на криловидните хрущяли,  както и решения за преодоляването и съвети за избягването им.

Ключови думи: криловиден хрущял, реконструкция, естетика

 

 

ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ МЕКОТЪКАННИ ДЕФЕКТИ НА НОСА С РАЗЛИЧЕН ПРОИЗХОД: АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА 17 ПАЦИЕНТИ

Б. Валериев, Д. Янков , Й. Заякова, Н. Пашалиев 

Клиника по термична травма, пластично-възстановителна и естетична хирургия, МБАЛ Варна към ВМА

Цел: Дефектите на външния нос най-често представляват резултат от заболяване, травма или туморна резекция. Реконструктивната хирургия в тази област е предизвикателство поради специфичните й анатомични особености. Целта на това научно съобщение е анализа на резултатите от опита ни с няколко утвърдени реконструктивни метода за закриване дефекти на носа.                                       

Материал и методи: Проведохме ретроспективно проучване на 17 случая (13 мъже и 4 жени) с дефекти на носа, лекувани от нас в периода 2012 – 2018г.. От тях, 4 пациенти бяха с травматични дефекти, 11 - с туморни лезии, и 2 – с ринофима. Използвани бяха 12 транспозиционни ламба, 2 фронтални ламба и 3 свободни графта.                          

Резултати: Оценявани бяха жизнеността на използваните тъкани за реконструкция и резултантния релеф на носа в срок от 1 до 12м.(средно - 6,2м.) след операцията. От 15 ламба 14 преживяха напълно. Едно ламбо некротизира частично. Свободните присадки прирастнаха изцяло. Следоперативният релеф беше оценен като много добър при 16 пациенти, и незадоволителен – при един.                                                                 

Заключение: Приложените от нас методи за пластично възстановяване са сред най-често използваните в реконструкциите на носа. Нашият ограничен опит потвърждава тяхната ефективност. Разширено бъдещо проучване по проблема би спомогнало за по-точен анализ и оценка на факторите, които влияят върху резултата от лечението.

 

Ключови думи: нос, дефект, пластично възстановяване

 

 

 

PROGNOSTIC OUTCOME IN PATIENTS WITH INAPPROPRIATELY BIOPSIED MALIGNANT MELANOMA

Моnica Marcean

Introduction

Starting from the premises that an accurately diagnosed melanoma is correlated with the surgical management of the patients, we performed a study in order to prove that initial shave biopsies performed in primary care or by the dermatologists lead to underestimation of Breslow thickness, the most important prognostic factor, therefore misdiagnosing the patients and leading to inappropriate staging which is linked to a poorer long-term survival.

Methods

We conducted a retrospective study analysis of the patients referred to Plastics department service at the Christie’s hospital in Manchester from 2017 until 2010.

A total number of 1395 medical notes were examined retrospectively. We excluded from this study the patients referred with an excisional biopsy, incisional biopsy or punch biopsy melanoma and included only the patients with either a shave or curreted biopsy proven. We managed to identify a total number of 52 patients.

Site and depth of the lesion, initial tumor stage, correlation of Breslow thickness between shave biopsy and wide local excision and changes in surgical management due to discordance were examined.

Results

Fifty two patients were diagnosed with melanoma by shave biopsy from 2010 until 2017 from extremities (48.1%), trunk (32.7 %) and head and neck (18.7%).  Pathology after WLE were as follows: 26 patients (50 %) had no residual disease, 12 patients (23.07 %) had a BT equal to or less than the initial shave biopsy an a number of 10 patients (19.23 %) had a thicker BT compared to the initial shave biopsy; 3 patients had no mention of the further WLE as when referred they were already stage 4 melanoma and for one patient although referred with an initial shave biopsy melanoma, wider excision showed a residual basal cell carcinoma. For these 10 patients the median BT by shave biopsy and WLE was 0.5 mm (range 0-3.5) and 2.7mm (range 0.9 – 9). Only 5 patients (9.61%) required further surgery after WLE.

At the time of WLE, residual melanoma was found in 22 (42.3 %), resulting in T upstaging for 14 (26.92 %) patients. Recommendations for additional wide excision or sentinel lymph node biopsy changed in 5 out of 52 (9.61 %) and respectively 2 out of 52 (3.84 %). Locoregional recurrence occurred in 6 (11.53 %) patients and distance recurrence in 22 (42.3 %) patients.

Conclusion

Our study demonstrates that shave biopsy leads to misdiagnosis and inaccurate staging of the patients due to partial sampling and underestimation of the actual depth.

 

Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS