EN | BG

График на редовните срещи на БАПРЕХ през 2019г.

I годишна работна среща
 
Дата: 16 март 2019
 
Място: гр. Панагюрище
 
Тема: Хирургия на гърда
 
Организатор: Регина Хатър
 
 
 
II годишна работна среща - отменена с решение на ОС на БАПРЕХ на 16.03.2019г.
 
Дата: 8 юни 2019
 
Място: гр. Созопол
 
Тема: Контуриране на тялото
 
Организатор: Красимир Кенолов
 
 
III годишна среща. Отчетно-изборно събрание

Дата: 12 октомври 2019

Място:  Белчин баня

Тема: Усложнения в ПВЕХ. Вария

Организатор:  Виолин Петров

 

 

 

 

Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS