EN | BG

II-ра ГОДИШНА НАУЧНА СРЕЩА И ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БАПРЕХ

ПРОГРАМА

 

на II-рата годишна научна среща на БАПРЕХ

12.10.2019г., х-л Балкан, с. Чифлика, гр. Троян

 

 

I Научно заседание

 

Тема: Усложнения в пластичната хирургия. Вария.

 

09:00 - 09:20 Колко естетична е пластичната хирургия? Изисквания и подготовка за постигане на целите, финансови мотиви и критерии за красота. Юрий Анастасов

 

09:30 - 09:40 Breast implants and BIA-ALCL. Развитие, актуално състояние и позиция на БАПРЕХ. Д. Янков

10:00 - 10:10 Некроза на кожата на носа - усложнение след процедура с  хиалуронова киселина. Клиничен случай. Д. Янков

10:30 - 11:00 Кафе пауза

11:00 - 13:00 Отчетно-изборно събрание на БАПРЕХ

13:00 – 14:00 Обяд

 

 

 

Резюмета на доклади

 

 

КОЛКО ЕСТЕТИЧНА Е ПЛАСТИЧНАТА ХИРУРГИЯ? ИЗИСКВАНИЯ И ПОДГОТОВКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ФИНАНСОВИ МОТИВИ И КРИТЕРИИ ЗА КРАСОТА

 

 Ю. Анастасов

 

 

Представят се примери за неудачи дължащи се на недобра подготовка за конкретното състояние, както и случаи на недобър вкус поради неизяснени критерии за красота и влияние на финансови мотиви при избор на индикациите. Дават се предложения за решаване на някои от поставените проблеми, както и предложения в рамките на БАПРЕХ.

 

ГРЪДНИ ИМПЛАНТИ И BIA-ALCL. РАЗВИТИЕ, АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПОЗИЦИЯ НА БАПРЕХ

 

Д. Янков

 

Целта на обсъждането е да се разгледа еволюцията на проблема с имплант зависимия гигантоклетъчен лимфом на гърдата в международен план и последните изявления на авторитетни чужди организации и институции. Предлага се съгласувано с тези изявления актуализирано официално становище на БАПРЕХ.

 

 

 

НЕКРОЗА НА КОЖАТА НА НОСА - УСЛОЖНЕНИЕ СЛЕД ПРОЦЕДУРА С  ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Д. Янков

Представя се случай на пациент от женски пол на 42г. с некроза на кожата на носа след контуриране с хиалуронова киселина. Процедурата е проведена след две предходни ринопластики и има за цел корекция на депресивни нарушения на релефа в областта на върха на носа. Обсъждат се патогенетичните механизми на усложнението,  терапевтичното поведение за преодоляването и средствата за превенцията му. 

Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS