EN | BG

I-ва годишна научна среща на БАПРЕХ 22.02.2020г., Централ Парк Хотел, София

ПРОГРАМА

 

 

на I-ва годишна научна среща на БАПРЕХ

22.02.2020г., Централ Парк Хотел, София

 

 

I Научно заседание

 

Тема: Изгаряне. Лечение при изгаряне.

 

09:30 – 09:40  За ролята на анамнезата и статуса в лечението на изгарянията. К. Калинова

 

09:50 - 10:00 Приложение на временен биосинтетичен кожен заместител   Biobrane при обширни изгаряния. Й. Заякова, Д. Янков, Н. Ненкова, Б. Цветков 

 

10:10 - 10:20 Новости в лечението на хипертрофичните цикатрикси и келоидите.  Т. Димитрова

 

10:30 – 10:40 Ранно реконструктивно лечение на дефект в областта на скалпа при дете посредством педикулизирано темпоропариетално ламбо. М. Попов, М. Мартинов, М. Аргирова,  А. Викторова

 

10:50 - 11:30 Кафе пауза

11:30 - 13:00 Заседание на БАПРЕХ

13:00 – 14:00 Обяд

 

 

 

Резюмета на доклади

 

 

ЗА РОЛЯТА НА АНАМНЕЗАТА И СТАТУСА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ИЗГАРЯНИЯТА

 

Калинова К.

Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия, УМБАЛ „Св.Георги”, Пловдив

 

В сравнение с останалата хирургична патология изгарянето най-често има очевидна предистория и красноречив статус.

Представени са серия от клинични случаи със сериозна дисоциация между анамнезата и обективното състояние, повлияла върху лечението им.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВРЕМЕНЕН БИОСИНТЕТИЧЕН КОЖЕН ЗАМЕСТИТЕЛ BIOBRANE ПРИ ОБШИРНИ ИЗГАРЯНИЯ 

 

Заякова Й., Д. Янков, Н. Ненкова, Б. Цветков

КТТПВЕХ-МБАЛ-ВМА-Варна към ВМА-София

 

Въведение: Лечението на обширни изгаряния е предизвикателство за лекарите, участващи в този процес. Добрата колаборация между различните специалисти е важно звено в успешното лечение на това спешно състояние. Необходимостта от стабилизиране на общото състояние при големите изгаряния в повечето случаи налага многоетапни оперативни намеси, свързани с приложение на временни биологични или биосинтетични заместители. Пример за такъв тип временен биосинтетичен кожен заместител е Biobrane®, който представлява флексибилна полупропусклива силиконова мембрана, в която са вплетени найлонови нишки, импрегнирани с високо пречистени пептиди от свински колаген. 

Цел: Да се представят и анализират резултатите от приложението на временен синтетичен кожен заместител при пациенти с обширни изгаряния. 

Материал и методи: За период от една година Юни 2018г. - Юли 2019г. в КТТПВЕХ на МБАЛ-гр. Варна към ВМА-София са хоспитализирани и лекувани с временни синтетични кожни заместители 5 пациенти на възраст от 2,6г. до 63г. След стабилизиране на общото състояние при всеки от пациентите на 4-тия ден от травмата бе извършен дебридман. Раневите повърхности бяха покрити с Biobrane® и Aquacel Ag/ Acticoat flex.. На втори оперативен етап – 9 ти ден след изгарянето Biobrane® бе отстранен и бе извършена автоложна кожна трансплантация с разцепени кожни графтове /0,2-0,6мм/, които прирастнаха напълно.

Резултати: Не се наблюдаваха постоперативни усложнения. В следоперативния период общото състояние на пациентите беше стабилно. Хемодинамиката и лабораторните показатели се нормализираха. Резултатите от микробиологичните изследвания след отстраняването на временния кожен заместител бяха отрицателни, а раневите повърхности жизнени. Не постъпиха оплаквания от силни болки, дискомфорт или ограничение в мобилността след поставянето на Biobrane®. Автоприсадките прирастнаха напълно. 

Заключение: Временният кожен заместител Biobrane® е лесно приложим, щадящ и подходящ за пациенти с изгаряне от всички възрастови групи. Той осигурява възможност за стабилизиране на общото състояние на пациента, жизнено ложе за кожните автоприсадки, комфорт за пациента и пълна мобилност на засегнатите крайници без данни за болеви дискомфорт. 

 

 

НОВОСТИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ХИПЕРТРОФИЧНИТЕ ЦИКАТРИКСИ И КЕЛОИДИТЕ

Димитрова Т.

Клиника по изгаряния и пластична хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

 

Въведение: Хипертрофичните цикатрикси и келоидите се причиняват от разнообразни фактори (травми, ухапвания, изгаряния, ваксинации, пиърсинг, акне, хеперс зостер и т.н.), при които се уврежда ретикуларната дерма. Механизмите, по които това става са сложни и все още не напълно проучени. 

Цел: Представяне на новостите в проучвания, посветени на сложния механизъм на развитието на хипертрофични цикатрикси и келоиди, като се обръща по-специално внимание на генетичните фактори, хиперекспресита на определени гени и дисрегулацията на молекулно ниво. 

Материал и методика: Направен е анализ на оригинални статии, занимаващи се с патофизиологията, генетичната предиспозиция, наследствеността и възможностите за нови таргетни терапии.

Резултати: Направен е анализ на 50 статии публикувани след 2008 година, насочени към нови методи като модулиране на изовормите на TGF-beta, употреба на реконбинантна TGF-3 (avotermin), геномен скипинг, лечение с верапамил и ботулинов токсин и др. Представени са новости относно структурата на хипертрофичните цикатрикси и келоидите, които ги определят като един и същ процес с различна изразеност. Обяснена е патофизиологията зад конвенционалните методи на лечение - силиконови плаки, компресия, оперативно лечение. 

 

 

 

РАННО РЕКОНСТРУКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕФЕКТ В ОБЛАСТТА НА СКАЛПА ПРИ ДЕТЕ ПОСРЕДСТВОМ ПЕДИКУЛИЗИРАНО ТЕМПОРОПАРИЕТАЛНО ЛАМБО 

 

Попов М., М. Мартинов, М. Аргирова,  А. Викторова

Клиника по Изгаряне и Пластична Хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

 

Реконструкцията в областта на скалпа може да се осъществи чрез множество различни техники. Предизвикателство представлява лечението на обширни дефекти с нарушена линия на окосмяването и/или депериостиран участък от калварията. Цели се постигане на надежно и издръжливо покритие, както и отличен контур при фронтална  реконструкция на скалпа. Представяме клиничен случай на 4 г дете с дефект в областта на главата, открита част от калварията и нарушена предна линия на окосмяване, вследствие ухапване от куче. Извършена е ранна реконструкция посредством темпоропариетално педикулизирано ламбо на задно клонче на повърхностната темпорална артерия в комбинация със свободна кожна автопластика. Дефектът е покрит напълно. Ранният следоперативен резултат определяме като много добър с възстановена фронтална линия на окосмяване.

Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS