EN | BG

Изявление на БАПРЕХ за работа в условия на COVID-19 пандемия

Уважаеми пациенти и колеги,   България е сред страните, които въведоха най-рано и най-твърди мерки  за ограничаване на пандемията COVID 19. При отсъствие на специфични лечебни средства и ваксина, към настоящия момент е ясно, че няма по надеждно средство за
Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS